Persberichten

Amazon.nl nu ook beschikbaar in het Engels

Amazon.nl nu ook beschikbaar in het Engels

Vanaf vandaag kunnen klanten op Amazon.nl ook in het Engels shoppen. Klanten kunnen Engels als keuzetaal aanvinken en op die manier in het Engels zoeken, browsen en aankopen doen op Amazon.nl. Productinformatie van miljoenen items in meer dan 30 categorieën waaronder; Elektronica, Sport, Speelgoed, Baby, Wonen en klussen - is nu ook beschikbaar in het Engels.

22/01/2021 | Amsterdam

Met deze nieuwe klantenervaring voor consumenten met een voorkeur voor een engelstalige shopomgeving beantwoordt Amazon.nl de wens van vele klanten die regelmatig op de site shoppen.

Roeland Donker, Country Manager Amazon Benelux: ”Nederland telt honderdduizenden  internationale kenniswerkers, van wie velen op Amazon.nl aankopen doen. Wij willen hen een even goede klantenervaring bieden als onze Nederlandstalige consumenten op Amazon.nl. Met een Engelstalige versie kunnen wij hen nog beter bedienen dan voorheen.

Naast de productinformatie kunnen, consumenten op Amazon.nl, met een voorkeur voor een Engelstalige omgeving vanaf nu ook klantenrecensies in het Engels lezen. De recensies kunnen worden gefilterd op taal, zodat bijvoorbeeld Engelse reviews bovenaan komen te staan. Daarnaast kunnen Nederlandstalige recensies met een klik vertaald worden in het Engels.

Tenslotte wordt ook de klantenservice uitgebreid, zodat klanten van Amazon.nl vanaf nu ook in het Engels kunnen worden geholpen via telefoon, e-mail of chat.

Ook zijn de aangeboden diensten voor Prime-leden (de videostreamingdienst Prime Video, de foto-opslagdienst Amazon Photos en het game-platform Prime Gaming) beschikbaar in verschillende talen, waaronder ook Engels.

 


Amazon.nl now available in English

As of today Amazon.nl offers customers an English language shopping experience in addition to the Dutch language. Customers can chose an English language option for the site and then search, browse and make purchases on Amazon.nl in English. Product information from millions of items in more than 30 categories, including: Home, Home Improvement, Electronics, Sports, Toys or Baby – will be available. With this new customer experience for non-Dutch-speakers, Amazon.nl is addressing the needs of the many customers who are frequently shopping on the site.

Roeland Donker, Country Manager Amazon Benelux said: “The Netherlands is home to hundreds of thousands of international knowledge workers – many of them are shopping on Amazon.nl. We want to offer these customers an equally good customer experience as our Dutch-speaking compatriots on Amazon.nl. With an English version, we can serve them even better than before."

In addition to the product information, English speaking customers on Amazon.nl can now also read customer reviews in English. The reviews can be filtered by language, so that, for example, English reviews are displayed at the top and the Dutch reviews can be translated into English with one click. Finally, the customer service has also been expanded, so that customers can now also be assisted in English via phone, email or on chat through the Amazon.nl website.

Amazon's services for Prime members (the video streaming service Prime Video, the photo storage service Amazon Photos and the gaming platform Prime Gaming) also offer customers a choice of languages, including English.